Dijagnosticki centar skener, novi pazar, dijagnostika, skener, kolor doppler, centar za dojku, monitoring kr

kolor dopler, dijagnostika, skener, magnetna rezonanca, ultrazvuk, novi pazar, skener, novi pazar, monitoring, centar za dojku

– Ultrazvuk dojke

– Dijagnostika na apartu za magnetnu rezonanciju (posebno za populaciju do 35-40 godina, za procenu kvaliteta i stanja implanta, deformiteta, izmene gustine i sastava implantatau dojkama svih starosnih dobi bez zračenja, preoperativna dijagnostika i postoperativno dijagnostičko praćenje bez zračenja)

– Ukoliko je potrebno i pregled vrhunskog onkohirurga specijalizovanog za dojke, i biopsija sa patohistologijom.