Dijagnosticki centar skener, novi pazar, dijagnostika, skener, kolor doppler, centar za dojku, monitoring kr

kolor dopler, dijagnostika, skener, magnetna rezonanca, ultrazvuk, novi pazar, skener, novi pazar, monitoring, centar za dojku

EHOKARDIOGRAFIJA

Ehokardiografskip regled spada u grupu tzv. neinvanzivnih metoda, koja pored poznavanja anatomskih struktura srca zahteva i odredjeno iskustvo, pa i veštinu upri usmeravanju ultrazvučnog snopa, odnosno sonde prema odredjenim strukturama srca ili krvnog suda.

Naime, ako ultrazvučni snop na svom putu prema srcu naiđe na drugo tkivo/kost, pluća/ slika postaje nejasna. Zbog toga se koriste odredjena mesta/“prozori“/ na grudnom košu sa kojih se ultrazvučni snop može usmeriti prema srcu. Pregled se izvodi posebnom sondom koja se prislanja i pokreće preko prednjeg zida grudnog koša, te se ova metoda stručno zove transtorakalni ultrazvuk srca. Metoda je neinvanzivna, bezbolna, pre pregleda nije potrebna posebna priprema, nema štetnih dejstava i može se primenjivati u najranijoj životnoj dobi.

Ehokardiografijom se mogu otkriti mnogobrojni patološkoanatomski i funkcionalni poremećaji koji se drugim metodama mogu prevideti ili tek naslutiti. Ehokardiografija ima osobiti značaj u praćenju evolucije mnogih bolesti i efekata primenjene terapije, ali i kod donošenja pravovremene odluke o hirurškom lečenju odredjenih bolesti srca u oceni fizičke sposobnosti , odnosno fizičke aktivnosti bolesnika u pojedinim obolenjima KVS. Ultrazvučnim pregledom srca određuju se: Dimenzije srčanih šupljina/pretkomora, komora, debljina srčanog mišića, dimezije aorte/, Snaga srčanog mišića/ejekciona frakcija-stanje istisne fukcije srca, segmentni kontraktilitetet srčanog mišića/, valvule –procenjuju se izgled i funkcija valvula, pregrade izmedju komora i pretkomora, stanje srčane ovojnice-srčane kese/perikarda/, eventualno prisustvo neželjenih tvorbi unutar srčanih šupljina: trombi, tumori srca.

Velike su mogućnosti ehokardiografije u sledećim stanjima: Primarne kardiomiopatije-bolesti srčanog mišića/dilatati. hipertrofične, restr. i infiltrativne/, Bolesti srčanih zalisataka: stenoze, prolapsi, regurgitacije, Urodjene srčane mane: ASD, VSD, Tetralogia i Pentalogia Fallot/, Intrakardijalne promene/tumori i ciste perikarda i srčanog mišića.