Dijagnosticki centar skener, novi pazar, dijagnostika, skener, kolor doppler, centar za dojku, monitoring kr

kolor dopler, dijagnostika, skener, magnetna rezonanca, ultrazvuk, novi pazar, skener, novi pazar, monitoring, centar za dojku

Kolor-dopler pregled omogućava da se uoče promene na krvnim sudovima (arterijama i venama) vrata i ekstremiteta.

U našem centru moguće je uraditi i eho pregled srca.