Dijagnosticki centar skener, novi pazar, dijagnostika, skener, kolor doppler, centar za dojku, monitoring kr

Aparat za magnentu rezonanciju „Philips“ Intera

Najbolji uređaj za magnentu rezonanciju sa najnovijim softverskim rešenjima na Balkanu i optimalnim magnentim poljem i maksimalne rezolucije za sve vrste pregleda tela.

Prednosti u poređenju sa drugim MR aparatima:

Pregled traje kratko, nema zračenja, niti bilo kakve štete po organizam;

Kvalitet MR snimka – najbolji mogući (preporuka i svetske zdravstvene organizacije);

Debljina preseka je 0,4mm bez preskoka. Postoji i 3-d način snimanja;

Izvanredan prikaz mozga, endokranijuima u celini, unutrašnjeg uha, cele kičme, bubrega, nadbubrega, ekstremno efikasan u snimanju i dijagnosticiji povreda kostiju i zglobova, mekih tkiva, ligamenata, krvnih sudova, aorte u celini, perifernih krvnih sudova, prikaz dojki bez zračenja, ciljana biopsija dojke, prikaz prostate, ginekoloških organa kao i debelog creva, zatim primena u dijagnostici neuroloških oboljenja, planiranje zračne terapije u oboljenja tela itd.