Dijagnosticki centar skener, novi pazar, dijagnostika, skener, kolor doppler, centar za dojku, monitoring kr

kolor dopler, dijagnostika, skener, magnetna rezonanca, ultrazvuk, novi pazar, skener, novi pazar, monitoring, centar za dojku

24h MONITORING KRVNOG PRITISKA (AMKP)

Merenje krvnog pritiksa čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema. Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro.

24h ambulatorno merenje krvnog pritiska treba sprovesti u sledećim slučajevima:

  1. - Značajne promene kliničkog krvnog pritiksa nađene tokom istog ili različitog perioda
  2. - Visok klinički krvni pritisak izmeren kod osoba sa inače niskim ukupnim kardiovaskularnim rizikom
  3. - Značajno odstupanje između vrednosti krvnog pritiska kliničkog i kućnog merenja
  4. - Sumnja u rezistentnost na terapiju
  5. - Sumnja na hipotenzivne epizode, posebno kod starijih i dijabetičara
  6. - Povećan klinički krvni pritisak kod trudnica i sumnja na preeklampsiju

Priprema pacijenta za 24h AMKP. Pacijent za vreme ispitivanja, pije svoju redovnu terapiju. Za vreme isitivanja pacijnet donosi alkalne baterije (zavisno od aparata), garderoba pacijenta treba da je prilagođenja aparatu, tj. ruka treba da je slobodna do ramena, jer u protivnom može doći do neadekavatnog registrovanja pritiska. Tokom 24 h AMKP, pacijent vodi dnevnik aktivnosti tj. upisuje podatke o fizičkom naporu, mirovanju, neobičnim događajima, dužini i kvalitetu noćnog sna. Pacijentu se predlaže da se tokom ispitivanja bavi normalnim aktivnostima, da se uzdrži od prekomernog vežbanja i da drži ruku ispruženu i bez kratanja u vreme merenja aparata. Aparat nikako ne isključivati ili kvasiti.

Svaki aparat tokom svog rada zuji. U slučaju da zujanje prestane, to je znak da nešto nije u redu, u tom slučaju, potrebno je da se pacijent javi nadležnoj instituciji.

Na osnovu dobijenih vrednosti 24h ambulatornog monitoringa krvnog pritiska, lekar donosi odluku o određivanju odgovarajuće terapije ili o daljnem dijagnostičkom ispitivanju (endokrinolog, nefrolog, psihijatar i dr).