Dijagnosticki centar skener, novi pazar, dijagnostika, skener, kolor doppler, centar za dojku, monitoring kr

kolor dopler, dijagnostika, skener, magnetna rezonanca, ultrazvuk, novi pazar, skener, novi pazar, monitoring, centar za dojku

Naš centar Vam pruža mogućnost da objedinite sve vrste neurološke dijagnostike:

– Kompletan neuorološki pregled od starane speciajliste neurologa
– Neruoimidžing dijagnostiku na aparatu za magnetnu rezonancu ili skeneru
– EEG (elektroencefalografija) – pregled
– EMNG (elektromioneurografija) – pregled